Een bundeling van krachten
Caterplaces staat voor vernieuwende inrichtings- en keukenconcepten. Voor iedereen die verder denkt dan vandaag en morgen...
Expertise
Een bundeling van krachten. Creativiteit en functionaliteit. Met Caterplaces snijdt het mes aan twee kanten.
Prestaties van formaat
Op deze website laten wij u graag kennis maken met de deelnemers aan de alliantie en datgene waar Caterplaces als geheel voor staat: prestaties van formaat.
Contact
Stuur een email
of ga naar de contactpagina
of bel gratis: 0800 - 22 11 222